Wie profiteert er van bodemverbetering?

Alle grondgebonden teelten hebben baat bij een gezondere bodem. Jarenlang hebben we het belang van een vitale bodem onderschat. Eigenlijk is het logisch. Als wij zelf ongezond eten en continu onder stress leven lopen we ook grote kans op allerlei ziektes en mogelijk een burn out. Zo is het met de bodem ook. Een gezondere bodem levert een boer gezondere gewassen, een betere opbrengst en minder ziektedruk. Daarnaast draagt het bij aan meer continuïteit en een gezonder klimaat.

Wij verbeteren de bodem!

Bloembollen- en bloementelers

Nergens wordt kwaliteit zo zichtbaar als in de bollenteelt. We willen als telers meer opbrengst, méér in de goede maat en voor alles: een mooi vol veld met bloemen als teken dat het goed gaat.
Wat bovendien meespeelt is de relatief korte planning. Circa 50% van de bollenteelt vindt plaats op gehuurd land zodat een investering zich in datzelfde jaar moet terugverdienen.

Akkerbouw en groenteteelt

Of je nu peen, ui, aardappelen, suikerbiet of graan verbouwt: elk gewas heeft zijn eigen specifieke benodigdheden. Toch hebben ze allemaal ook één ding gemeen: ze halen hun basis uit de bodem. Door die bodem te verbeteren, krijgt het gewas meer gelijkmatige groei, meer weerstand en is je opbrengst niet alleen groter in kuubs, maar ook hoger in kwaliteit.

Melkveehouderij, varkens en kippen

Als melkveehouder heb je twee zorgen: de gezondheid van de koe, en de kwaliteit van het voer. En op veel niet-grondgebonden bedrijven met varkens of kippen is de afvoer van mest een dagtaak op zich.

Dat kan anders. Het één kan het ander versterken door het vanuit de basis te optimaliseren.

Bomen, heesters en vaste planten

Een goede bodem is de basis, dat klinkt zo logisch. Is ook logisch. Maar het is ook een puur economische opponent. Zeker in de sector van boomkwekers en hoveniers werk je met langere termijn. Hoe meer jaren, hoe meer risico. En al krijg je de omstandigheden optimaal, dan nog blijft het afbreukrisico aanwezig als de boom of struik niet aanslaat.

Fruitteelt en bessen

De fruitteelt is kwetsbaar. Enerzijds de vrucht zelf, anderzijds door de hoge eisen van afnemers. Je moet vroeg vruchten hebben, en tegelijk wordt je kwetsbaarder met elke dag dat je eerder bloesem hebt. Bovendien werk je als fruitteler langjarig op eigen grond. De luxe van grondruil met bijvoorbeeld een akkerbouwer is meestal niet aan de orde. zelf, anderzijds door de hoge eisen van afnemers. Je moet vroeg vruchten hebben, en tegelijk wordt je kwetsbaarder met elke dag dat je eerder bloesem hebt. Bovendien werk je als fruitteler langjarig op eigen grond. De luxe van grondruil met bijvoorbeeld een akkerbouwer is meestal niet aan de orde.

Glastuinbouw

Nergens wordt zo kritisch gekeken naar efficiëntie en rendement als in de kassenteelt. De weersomstandigheden zijn er minder bepalend en de teelt is topsport onder strakke condities. En toch, veel telers zetten de deur wagenwijd voor ons open. Want 100% natuurlijk, en met zichtbaar resultaat, dat maakt dat het niet alleen goed is voor het imago, maar is ook leuk en resultaatgericht werken voor de teler. We kunnen anoniem resultaten laten zien dat onze bodemverbeteraars heel goed werk doen, ook in de kas. Maar wie de concurrentie in deze branche kent, zal niet verbaasd zijn dat we die resultaten niet openbaar mogen maken.