(Melk)veehouderij, varkens en kippen

Betere mest en gezondere stal

Als melkveehouder heb je twee zorgen: de gezondheid van het vee, en de kwaliteit van het voer. En op veel niet-grondgebonden bedrijven met varkens of kippen is de afvoer van mest een dagtaak op zich. Dat kan anders. Het één kan het ander versterken door het vanuit de basis te optimaliseren.

Naast Bactériosol®, ook Bactériolit®

Bij Crehumus hadden we in eerste instantie Bactériosol®

Strooi het op het land en de bodemstructuur verbetert, de graszode is sterker en de koe geniet van een smakelijker rantsoen.
Eén van de krachtige eigenschappen van Bactériosol® is dat het ammoniakstikstof bindt. En dat bleek een bijzonder gunstig effect te geven op de drijfmest en het stalklimaat toen we het als granulaat gingen toevoegen aan de drijfmest, ver vóór het uitrijden.

Daarom hebben we ook Bactériolit®; granulaat voor in de drijfmest

Door binding wordt ammoniak in de put en dus uit de stal gehouden. Het gevolg in roosterstallen is een frisser stalklimaat en gezondere koeien en jongvee. Ideaal dus in oudere ligboxstallen en de jongveestal. Bovendien begint de omzetting van drijfmest of vaste mest al vóór het uitrijden. Het verbetert de vruchtbaarheid van de bodem en vermindert de uitspoeling van voedingsstoffen. 

Toepassing

Bij Crehumus hadden we in eerste instantie Bactériosol®

In de varkens- en kippenhouderij kan Bactériolit® worden gestrooid in de stal. Ook daarmee wordt ammoniak gebonden, dus minder geur en minder stikstofverlies. Beter voor het stalklimaat, terwijl de mest al wordt voorbewerkt.
Ondertussen wordt ook de kwaliteit van de mest verhoogd, waardoor die makkelijker afgezet kan worden. Of de kwalitatief goede mest kan worden verwerkt in eigen maïs of op grasland in een gesloten kringloop, nog mooier!
Zowel Bactériosol® als Bactériolit® zijn 100% natuurlijk en staan op de Fibl lijst vermeld

De ene kant van de wei gebruiken ze als slaapzaal, de andere kant is het restaurant

Jon van der Lely

Dinteloord

Toename gras, zonder risico

Uit proeven in Vredepeel bleek dat de grasproductie omhoog gaat, met bovendien een hoger gehalte aan drogestof. De drogestofproductie per hectare kwam daardoor 10% hoger uit. Bovendien bleek in de praktijk dat koeien de voorkeur geven aan de met Bactériolit® behandelde percelen: het is uiterst smakelijk en het gras staat er dikker op.

Toename gras, zonder risico

Koeien, en zeker kalveren, profiteren van een frisser stalklimaat doordat de ammoniak in de mest gebonden wordt. Bactériolit® kan ook worden gestrooid in de potstal, met forse geurreductie en minder longproblemen tot gevolg. Diverse klanten gebruiken ons product naar volle tevredenheid. Ze kozen voor Bactériolit® voor het herstellen van het gras, maar raakten minstens zo enthousiast over de verbetering van het bodemleven.  

 

Frisser stalklimaat

Niet alleen de grasproductie verbetert, ook de structuur van de bodem verbetert. Dat betekent dat de percelen beter water verwerken bij forse regenval en door het grotere klei-humuscomplex juist meer vocht vasthouden in droge periodes. De fijnere beworteling zorgt voor betere wateropname in droge tijden en die beworteling versterkt tegelijk de zode op intensief betreden plekken bij de weidegang. 

 

Meer weten?

Wij komen graag langs voor een toelichting en berekening. Bel (088- 188 06 00) gerust voor meer informatie of een afspraak.
Of lees eerst meer over de brede werking van Bactériosol® en Bactériolit®.