Haal alles uit je bodem met biologisch bodemleven.

Crehumus (creëert humus) bestaat langer dan 10 jaar.

Bactériosol (bodemleven) bestaat langer dan 35 jaar.


Wat is het?
Crehumus bodemleven bestaat uit micro-organismen. Bactériosol bestaat uit goede bacteriën, positieve schimmels, algen en gisten, die zijn doorontwikkeld door Marcel Mézy. Deze boer uit Frankrijk liet zich inspireren door het eco-systeem in bossen. De compost, waarop deze unieke micro-organismen zich ontwikkelen, bestaat uit een selectie van verschillende plantensoorten.

Lees meer over het DNA van Bactériosol onderaan deze pagina.

Wat doet het?
Bactériosol richt zich op “leven”. Het geeft elke bodem zijn natuurlijke balans terug door “leven” in de vorm van micro-organismen. Het belangrijkste proces van Bactériosol is het creëren van humus (CreHumus) in de bodem. Humus bepaalt je bodemvruchtbaarheid, bodemgezondheid en bodemstructuur. Het is daarnaast de voorraadkelder van direct plantbeschikbare voedingstoffen.

Bekijk onze animatie video over Bactériosol.

De praktijk en toepassing
Natuurlijke processen aan het werk zetten vraagt dat je tijdig start om het beste resultaat te behalen. Strooi Bactériosol met de groenbemester, over de stoppel, direct tijdens het zaaien bij het zaadje of meng het tijdig door de mest. Vocht activeert het bodemleven. In de praktijk kun je tijdens de oogst het effect al zien; minder tarra, minder last van ziekten en plagen en een kwalitatief beter eindproduct. De investering verdient zich op korte en lange termijn terug. Bekijk onze product vormen en de basis toepassing hieronder.

Bactériosol®

  1. Korrel (pellet) van 3 à 4 mm.
  2. Strooien met de kunstmeststrooier.
  3. Bigbag van 600 kg of zakgoed van 25kg.

Booster 10 ®

  1. Granulaat, 6 x geconcentreerd t.o.v. Bactériosol.
  2. Strooien met de granulaatstrooier
  3. Zakgoed van 20 kg.

Bactériolit®

  1. Poeder, 3 x geconcentreerd t.o.v. Bactériosol.
  2. Mengen door de mest, compost, drijfmest of rantsoen. Strooien door de stal.
  3. Bigbag van 500 kg of zakgoed van 20 kg.

Ziekten en plagen:
Ziekten en plagen in de bodem en de gewassen zijn van alle tijden. Dit onder controle houden is een dagelijkse uitdaging voor boeren en telers. We kennen de problemen en bieden een oplossing. Biologisch bodemleven draagt bij aan een gezonde bodem. Een natuurlijke balans in de bodem maakt gewassen sterk en weerbaarder tegen ziekten en plagen.

Heb je problemen met aaltjes (chitwoodi), rizoctonia, ritnaalden, insecten of andere plagen en ziektes?

Bel René en vraag om advies.

Via instellingen kun je de Nederlandse vertaling inschakelen.

DNA Bodemleven
Het DNA van ons bodemleven in Bactériolit is vastgesteld door het INRAE. Het Frans Nationaal Onderzoeksinstituut voor Landbouw, Voedsel en Milieu. Dit onderzoekslaboratorium in Toulouse beschikt over de meest geavanceerde laboratoria op het gebied van DNA van microbiële populaties.

Het onderzoekt toont aan dat ons bodemleven niet samengesteld kan worden in laboratoriums. Het is uniek in zijn samenstelling en bevat onder andere oer bacteriën.

Resultaat van het onderzoek:

Bodemleven met een missie:

Bactériosol van Marcel Mézy is in 2015 gepresenteerd op de COP21 in Parijs. Het is aangemerkt als een landbouwoplossing in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Door het toepassen van Bactériosol is de bodem in staat om meer koolstof te binden.

Daarnaast werd deze technologie van biologische micro-organismen opgemerkt door het Ministerie van Landbouw in Frankrijk door het initiatief “4for1000”. Dit nationale Franse initiatief heeft als doel te laten zien dat landbouw concrete oplossingen kan bieden voor de uitdagingen van klimaatverandering en tegelijkertijd kan bijdragen aan voedselzekerheid door de implementatie van landbouwpraktijken die zijn aangepast aan lokale omstandigheden, zoals agro-ecologie, behoud van landbouw en landschapsbeheer, etc.

Bactériosol, Booster10 en Bactériolit zijn Skal geregistreerd.


Product is toegelaten in de biologische landbouw volgens (EU) nr. 2018/848 en (EU) 2021/1165.

Product voldoet aan het NOP (US National Organic Program).