Akkerbouw en groenteteelt

Snelle groei dus mooi op tijd oogsten

Of je nu peen, uien, aardappelen, suikerbieten of graan verbouwt: elk gewas heeft zijn eigen specifieke benodigdheden. Toch hebben ze allemaal ook één ding gemeen: de basis voor hun groei is de bodem. Door juist de bodem te verbeteren, krijgt het gewas een meer gelijkmatige groei, meer weerstand en is je opbrengst niet alleen groter in kilo’s, maar ook hoger in kwaliteit.

Wij verbeteren de bodem!

Door Bactériosol® krijgt de grond een betere structuur. Dat betekent om te beginnen dat je minder grond en tarra versleept, sneller werkt en minder brandstof verbruikt. Soms kleine verschillen, maar die gezamenlijk wel tot forse kostenbesparingen kunnen leiden.

Met Bactériosol® en eventueel EVR bevorderen we de waterhuishouding zowel bovengrond als ondergronds. De grond houdt meer capillair vocht vast, terwijl overtollig vocht juist sneller wordt afgevoerd. In een natte periode kan dat soms net het verschil geven tussen op tijd je pootgoed of wortelen oogsten, of moeten wachten tot het water is weggezakt.
Bovendien wordt het dan meestal modderen met structuurbederf en veel tarra als bijkomende kosten.

Kijk maar:

In de akkerbouw hebben we ruimschoots ervaring met onze producten. Op korte en op lange termijn: we hebben niet voor niets jarenlang gesleuteld aan de optimale doseringen bij veel verschillende omstandigheden en gewassen.

De voor- en nafoto’s spreken voor zich. Links het gewas zonder behandeling met Bactériosol® , rechts met.

Er is duidelijk te zien dat er een gelijkmatiger groei is geweest, met minder vertakking, dus minder uitval.

Zelfs bij tarwe!

Bij een laag salderend gewas als tarwe op de zware klei is het prettig als het gewas steviger is, beter bestand tegen wind, regen en meeldauw.
Verbeter je tegelijk de bodemstructuur, dan bespaar je ook nog op je brandstof omdat het lichter en sneller werkt bij het ploegen en zaaiklaar maken.
Wegen de kosten op tegen de baten? Vrijwel in alle gevallen zeker!

En de toepassing?

Bactériosol® is bij uitstek gemakkelijk verwerkbaar in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. De meeste gewassen vragen om 3 tot 4 doseringen per jaar, met strooier en door het in te werken.

Kijk verder of bel voor meer info

Kijk voor de precieze werking op de productpagina’s van Bactériosol® en EVR. Of bel voor advies, we komen op afspraak ook graag bij u langs.
Telefoon 088- 188 06 00