oktober 2018 - Een betere bodem onder je bedrijf!

Archief Maandelijkse Archieven: oktober 2018

Artikel over Crehumus in Biojournaal

“Onze producten zetten organische stof om in humus”

Tholen – Vijf jaar geleden richtte René den Boer Crehumus op. “In 2011 vertrok René met zijn gezin naar de Provence, waar hij drie jaar werkte als bedrijfsleider in een wijngaard. Daar werd veel nadruk gelegd op de kwaliteit van de bodem”, vertelt Jelina Beens. “Hij kwam zo in aanraking met levende micro-organismen, die hij sinds 2013 verkoopt onder de naam Bactériosol en Bactériolit.” De producten zijn Skal gecertificeerd en worden afgezet aan biologische telers, maar ook in de conventionele landbouw wordt het op grote schaal gebruikt. Het wordt onder andere gebruikt door akkerbouwers, bloementelers, veehouders en fruittelers.

“We hebben twee producten voor de verbetering in de bodem bestaand uit bodemleven: Bactériolit voor in de compost, mest of drijfmest én Bactériosol voor in de bodem. Beide zijn levende micro-organismen die organische stof omzetten in humus. Vandaar de naam Crehumus (creëert humus). Het vergroot het klei-humus-complex. Hierdoor zijn voedingsstoffen beter beschikbaar en spoelen mineralen minder uit. De bodemstructuur en vochthuishouding verbeteren en de gewassen worden sterker”, legt Jelina uit.

“Daarnaast hebben we ook de eCeres-lijn voor plantversterking. Met deze producten heb je minder last van schimmels, bacteriën, slakken, insecten en aaltjes. De producten bestaan uit plantextracten en meer dan 85 spoorelementen.”

Het bedrijf kreeg onlangs bezoek van Jan Huitema, Europarlementariër bij de VVD. “Wij hebben met Jan een aantal bedrijven in de Noordoostpolder bezocht die al jaren met ons concept werken. We hebben daar bijvoorbeeld gezien hoe Bactériolit werkt in de mesthoop en hoe Bactériosol in de lelies bijdraagt aan meer bolinhoud en meer opbrengst. Onze producten sluiten aan bij hun visie over veranderingen in wet- en regelgeving in de land- en tuinbouw.”

Hun werk is onlangs bekroond met de Duurzaamheidsbokaal door Pioniers van de toekomst. “Ons duurzaamheidsaspect zit vooral in het concept. Wij willen bedrijfsresultaten verbeteren door te beginnen in de bodem. Dat zorgt voor een gezond gewas en vee, wat bijdraagt aan de kringlooplandbouw. Ook in de toekomst willen we telers stimuleren op een andere manier naar de bodem te kijken. Humus is de toekomst en ons doel is telers te adviseren zodat zij een hoger bedrijfsresultaat halen op korte en lange termijn.”

Duurzaamheidsbokaal 2018 voor Crehumus

EMMELOORD - De duurzaamheidsaward van Noordoostpolder is dit jaar toegekend aan Crehumus in Emmeloord. Het bedrijf is gespecialiseerd in biologische bodemverbetering en plantversterking.

Ondernemer René den Boer kreeg de bokaal vrijdagavond 13 oktober uitgereikt door wethouder Anjo Simonse na het symposium van de Pioniers van de Toekomst, dat werd gehouden in Aeres MBO Emmeloord.

‘Een man uit Noordoostpolder, die vanwege zijn liefde voor de wijnbouw met zijn gezin naar Frankrijk trok. Maar hij ontdekte daar iets unieks om het bodemleven van organisch materiaal te voorzien. Die kennis heeft hij mee teruggenomen naar Noordoostpolder’, zo introduceert de wethouder Den Boer.

Wijnbouw

Crehumus staat voor ‘creëert humus’, licht Den Boer toe. ‘Het gaat om een unieke mix aan micro-organismen die organische stoffen transformeren in humus. Die wordt stabiel, trekt in de bodem en trekt voedingsstoffen aan die beschikbaar blijven voor de planten. De structuur en de vochthuishouding van de bodem worden beter en de opbrengst neemt toe.’

Op de vraag van Simonse waarom de producten al 35 jaar in Frankrijk benut worden en pas sinds een paar jaar in Nederland, antwoordt Den Boer: ‘Het is niet de makkelijkste weg. Je moet anders gaan denken, meer in termen van organisch en minder in chemisch. Maar het kan en we zien dat die weg steeds meer wordt ingeslagen, ook qua wet- en regelgeving.’

De wisselbokaal is bedoeld als stimulans om door te gaan met het baanbrekende werk. Den Boer is er blij mee, ‘maar ik heb het niet alleen gedaan. Crehumus is een team van medewerkers’.