(Melk)veehouderij, varkens en kippen

Fruitteelt en bessen

De fruitteelt is kwetsbaar. Enerzijds de vrucht zelf, anderzijds door de hoge eisen van afnemers. Je moet vroeg vruchten hebben, en tegelijk wordt je kwetsbaarder met elke dag dat je eerder bloesem hebt. Bovendien werk je als fruitteler langjarig op eigen grond. De luxe van grondruil met bijvoorbeeld een akkerbouwer is meestal niet aan de orde.

Nergens is je bodem belangrijker...

Strooi het op het land en de bodemstructuur verbetert, de graszode is sterker en de koe geniet van een smakelijker rantsoen.
Eén van de krachtige eigenschappen van Bactériosol® is dat het ammoniakstikstof bindt. En dat bleek een bijzonder gunstig effect te geven op de drijfmest en het stalklimaat toen we het als granulaat gingen toevoegen aan de drijfmest, ver vóór het uitrijden.

Onze producten verbeteren die bodem

Door binding wordt ammoniak in de put en dus uit de stal gehouden. Het gevolg in roosterstallen is een frisser stalklimaat en gezondere koeien en jongvee. Ideaal dus in oudere ligboxstallen en de jongveestal. Bovendien begint de omzetting van drijfmest of vaste mest al vóór het uitrijden. Het verbetert de vruchtbaarheid van de bodem en vermindert de uitspoeling van voedingsstoffen. 

Bacteriosol® komt van oorsprong uit Frankrijk en wordt al dertig jaar succesvol gebruikt in de wijnteelt. Toen ik daar destijds bedrijfsleider was, heb ik met eigen ogen gezien hoeveel sterker de wijnranken werden in vergelijking met niet-behandelde grond. We hadden opvallend veel grotere en gelijkmatiger druiven aan het eind van het seizoen. Het leek alsof de plant ook minder te lijden had.

Jon van der Lely

Dinteloord

Wat doet het?

Bactériosol® is de bodemverbeteraar die zich inmiddels ruimschoots heeft bewezen in de akkerbouw en bloembollenteelt. Het geeft een zichtbaar grotere en sterkere plant met meer groeikracht. In de fruitteelt speelt vooral mee dat het wortelstelsel fijner is vertakt, en groter van omvang. Hierdoor wordt de vocht- en voedselopname gelijkmatiger, met een betere oogst als gevolg.

Bijkomende voordelen

Een kostenbesparing op gewasbeschermingsmiddelen zoals Vydate. Zeker bij cumulatief effect van meerderjarig gebruik zien ‘onze’ telers dat het gewas beter bestand is tegen ziektedruk.

Bactériosol® verbetert de bodemstructuur. Er komt meer bodemleven dat dood organisch materiaal omzet in humus. Daardoor versterkt het eigen evenwicht in het ecosysteem en gaat de bodem generaties mee, op volle kracht. Door de verbeterde wateropname is je boomgaard bovendien minder kwetsbaar voor droogte en heb je minder last van wateroverlast bij zware regenval.

Met Bactériosol® verbetert de beworteling en heeft de vrucht meer inhoud. Bloemen verwelken minder snel, en dus mogen we er gerust van uitgaan dat ook appels en peren langer de hoogste kwaliteit houden.
Betere garantie dus naar veeleisende afnemers en minder uitval.

Als er ergens veel vraag is vanuit de branche zelf naar de vermindering van chemische middelen, is het wel de fruitteelt. We hebben niks tegen gangbaar, maar als het biologisch kan, is dat prettig voor onszelf én voor het imago van onze teelt. Al onze middelen zijn bovendien 100% natuurlijk, dus goed voor imago en geschikt voor biologisch boeren.
Op de Fibl-lijst staan onze producten vermeld. Zie printbare pdf op: crehumus.nl/FIBL.

Zelf Bactériosol® toepassen en terugverdienen?

Met Bactériosol® verbetert de beworteling en heeft de vrucht meer inhoud. Bloemen verwelken minder snel, en dus mogen we er gerust van uitgaan dat ook appels en peren langer de hoogste kwaliteit houden. Betere garantie dus naar veeleisende afnemers en minder uitval.

Direct een afspraak maken voor een adviesgesprek mag ook natuurlijk.
Bel 088 – 188 06 00 om te horen op welke termijn we kunnen langskomen.