Bloembollen- en bloementelers

'Terugverdienen, en wel dit jaar nog'

Nergens wordt kwaliteit zo zichtbaar als in de bollenteelt. We willen als telers meer opbrengst, méér in de goede maat en voor alles: een mooi vol veld met bloemen als teken dat het goed gaat. Wat bovendien meespeelt is de relatief korte planning. Circa 75% van de bollenteelt vindt plaats op gehuurd land. Investering in kwaliteit heeft daarom als specifieke eis dat die investering zich in datzelfde jaar moet terugverdienen. De producten van Crehumus zijn erop berekend dat ze dat waarmaken in onder meer tulpen, lelies, narcissen en krokussen.

Genoeg ervaring uit de praktijk, en niet van de minsten!

Wat doet het voor je?

Bactériosol® is de bodemverbeteraar die zich inmiddels ruimschoots heeft bewezen in de bollenteelt.
Het geeft een zichtbaar mooier gewas, maar ook en vooral een betere inhoud, dus meer groeikracht vanuit de bol.

Bijkomende voordelen

Een kostenbesparing op gewasbeschermingsmiddelen zoals Vydate. Zeker bij cumulatief effect van meerderjarig gebruik zien ‘onze’ telers dat het gewas beter bestand is tegen ziektedruk.

Met Bactériosol® verbetert de beworteling. Voor bollentrekkers betekent dat bijvoorbeeld dat de bloemen minder snel verwelken, dus gegarandeerd een betere kwaliteit naar de afnemer.

Bovendien verbetert het de bodemstructuur, zodat je minder grond meesleept en dus minder hoeft af te voeren. Reken maar uit hoeveel dat kan schelen aan manuren, materieel en efficiënt doorwerken.

Doordat het gebruik Bactériosol® resulteert in een vitalere bodem.

Praktijkvoorbeelden