WIJ BRENGEN NIEUW LEVEN IN DE BODEM

Hoe snel slijt jouw bodem?

De belastingdienst vindt dat je niet mag afschrijven op grond, omdat ze het zien als “een niet slijtbaar productiemiddel”. Vanuit de praktijk klinkt dat ons toch wat vreemd in de oren. Hoezo niet slijten? De bodem hólt achteruit als je niet oppast.

Tenzij je ingrijpt, maar hoe?

Het wordt steeds duidelijker dat de intensieve bouwplannen, toenemende mechanisering, en het vele gebruik van synthetische chemie in de moderne landbouw hebben geleid tot verarming en verschraling van de bodem. Het gevolg is verslemping en verdichting van de bodem. Dat maakt de bodem moeilijker te bewerken, waardoor steeds zwaardere machinerie moet worden ingezet wat het probleem alleen maar versterkt. Die zware machines nemen immers meer brandstof, en er moet vaker een beroep worden gedaan op de loonwerker.
De bodem heeft het wel degelijk zwaar te verduren. De teler trouwens ook… Dus hoe je er belastingtechnisch dan ook tegenaan kijkt, het is wel degelijk belangrijk om slijtage van de bodem tegen te gaan.

In de rest van dit artikel gaan we je vertellen welke oplossing wij hiervoor aanbieden. En dat is nu eens niet een ‘quick fix’ voor een hoop geld en met veel mooie folders, maar een methode die zich bewijst in de praktijk en is gericht op duurzame verbetering die zichzelf versterkt.

Waar het mee begint: beworteling

‘Voor gezonde plantengroei is een gezonde beworteling essentieel. 1 + 1 = 2.’ Wortels zijn de basis van iedere plant. Ze zoeken in de bodem naar voedingsstoffen en vocht. Voor een gezonde plantengroei is het essentieel dat vocht, mineralen en voedingsstoffen op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid beschikbaar zijn voor de plant. Hiervoor is een gezonde bodembalans essentieel. En dat is nu juist het probleem. Deze bodembalans is vaak verstoord. Een verarmde en verschraalde bodem heeft een “verzwakt” klei-humuscomplex. Het klei-humuscomplex kun je zien als een spons. Het zorgt voor buffering en afgifte van voedingsstoffen, mineralen en vocht. Als dit niet (goed) functioneert heeft dit een negatieve invloed op de wortelgroei van je gewassen. Het gewas zal slechter groeien, opbrengsten vallen tegen, de kwaliteit verslechtert, er ontstaat meer ziektedruk en onderaan de streep wordt je er niet blij van, als teler. Een gezond klei-humuscomplex is dus essentieel voor een optimaal bodemproces.

Hoe krijg je het gezond?

‘Een gezonde bodem levert gezonde gewassen en gezonde gewassen leidt tot minder uitval door misvorming, vertakking of bewaarziekten. En hierdoor heb jij meer opbrengst. Klinkt eenvoudig, maar doe het maar eens, in de praktijk. Je werkt immers al het hele seizoen met opperste zorg en toch valt de opbrengst tegen. Bij het sorteren kom je veel misvorming en vertakking tegen. Of je hebt niet de bollen in de juiste maat. Ook kan je geconfronteerd worden met allerlei ziekten en plagen op het land of in de bewaring. Dat is balen! Want het gaat gepaard met uitval en veel extra werk en tegelijkertijd minder opbrengst. Heel vervelend allemaal. Hoe zorg je ervoor dat je gewassen gelijkmatig groeien? Hoe je voorkom je dat de opbrengst van je gewassen door ziekten en plagen achterblijft? We worden ons steeds meer bewust dat een gezonde bodem essentieel is. Klinkt logisch toch? In de natuur geldt dat een gezonde basis de beste remedie is om problemen te voorkomen. Helaas is de grondbalans niet in evenwicht. Hoe jouw bodem in balans komt vertellen we je zo. Eerst even een sprongetje naar één van onze tevreden gebruikers, één van de telers die met ons in zee ging toen we nog maar net op de Nederlandse markt verschenen. En ja dat willen we allemaal wel, een betere kwaliteit. Toch?

Grotere weerbaarheid

‘Hoe weerbaarder de plant, hoe minder dokterskosten’. Dat is de eerste verdienste. Dat klinkt logisch. Maar waarom zetten we daar dan niet meer op in? Waarschijnlijk omdat we ons in de afgelopen decennia een bepaalde denk- en werkwijze hebben eigengemaakt. We zijn opgegroeid met het gebruik met kunstmest, want dat levert meer groei op. En we zijn gewend geraakt aan preventief spuiten met chemie, want dat voorkomt narigheid. Vaak is het een kwestie van ‘zo hebben we dat altijd gedaan…’. Ondanks deze maatregelen zien we intussen, dat de ziekte- en plaagdruk in de landbouw steeds verder toeneemt.

Stel dat je het zou omkeren?

Dat de grond zichzelf gezond houdt? Hoe zou je bestaan als boer er dan uitzien? Aan het begin van het groeiseizoen plant je je gewassen en je vertrouwt erop dat deze genoeg weerbaarheid hebben om de aanslag door ziekten en plagen te doorstaan. Wat zou dit betekenen voor je werk, je kosten, je gemoedsrust en je bestaanszekerheid? Wat is het je waard als je je risico’s kunt minimaliseren?

Onze oplossing: bodemleven toevoegen

Onze methode om het ingrijpen van de mens terug te brengen tot het hoogst noodzakelijke, is het verbeteren van de bodem van binnenuit. Dat wil zeggen, vanuit het klei-humuscomplex. Daar wordt immers de humus gevormd die zo belangrijk is voor de structuur en de vochthuishouding van de grond, waardoor de meststoffen optimaal worden gebruikt zonder dat je extra mest hoeft toe te voegen. Bemesting is niet het toverwoord. Beworteling is het!

Beproefd concept

René den Boer, eigenaar een oprichter van Crehumus, heeft zich tijdens een verblijf van twee jaar op een Frans akkerbouwbedrijf onder andere bezig gehouden met bodemverbetering. Tijdens deze periode leerde hij de producten van producent Sobac kennen en zag de positieve effecten ervan in de praktijk. Het product is ontwikkeld in Frankrijk en is daar al 30 jaar succesvol. Sinds 2013, dus inmiddels zes jaar, brengt Crehumus de productvarianten, Bactériosol® en Bactériolit® ook in Nederland op de markt. Het concept bestaat uit een mengsel van honderden micro-organismen die betrokken zijn bij de bodemprocessen en de groei van plantenwortels, microleven om de structuur, de vruchtbaarheid en de gezondheid van de bodem te verbeteren. Omdat ook de directe weerbaarheid van de plant tijdens de groei belangrijk is bieden wij een totaalconcept. Wij hebben daarvoor een serie mixen ontwikkeld onder de productnaam eCeres®. Deze mixen, in combinatie met Bactériosol®, dragen in belangrijke mate bij aan verbetering van jouw bedrijfsresultaat op zowel korte als lange termijn.

Praktijk

In de praktijk zorgen de sterkere beworteling en de verbeterde bodemprocessen voor een hogere opbrengst. In diverse gewassen – onder meer winterpeen – wordt daarnaast de productkwaliteit sterk verbeterd, zodat de netto-opbrengst zelfs spectaculair toeneemt. Dit wordt bevestigd door onderzoek in zowel Frankrijk als Nederland. Overigens is het Crehumus concept zowel in de reguliere als in de biologische landbouw toepasbaar. Ook benieuwd naar de mogelijkheden voor een betere bodem onder jouw bedrijf?