Algen

Een vruchtbare bodem zorgt voor gezonde planten.

Als akkerbouwer weet u daar alles van. Voldoende aanbod van beschikbaar calcium en spoorelementen in het juiste groeistadium is essentieel voor de groei en kwaliteit van het gewas.

Wat is het?

Lithothemnium Calcareum is een roodgekleurde alg die groeit op de banken in de Atlantische oceaan. Deze alg is in staat mineralen uit de zee in de celwanden van zijn bladachtige delen op te stapelen. De mineralen breken uiteindelijk van de levende alg af en worden op de bodem van de oceaan afgezet. De dode afzettingen worden al eeuwenlang van de bodem van de oceaan geoogst en vanwege de hoge gehaltes aan beschikbaar calcium, magnesium en spoorelementen gebruikt om landbouwgrond te verrijken.

Wat doet het?

Algen is van 100% mariene afkomst en bestaat uit meerdere mineralen. Het beschikt over een unieke honinggraatstructuur. De open honinggraatstructuur vergemakkelijkt de afbraak en dus de beschikbaarheid van de alg, waardoor beschikbare mineralen in hoge dosis aan bodem en plant worden afgegeven. Ook bij een hogere bodem-pH. Andere calcium producten zijn moeilijk afbreekbaar en plant beschikbaar.

Calcium is cruciaal voor een goede bodemstructuur, het bindt klei- en humusdeeltjes tot stabiele bodemaggregaten. Hierdoor worden kleigronden minder gevoelig voor zwel en verslemping. Bij een goede bodemstructuur kunnen de wortels de hele bodemlaag intensief en gelijkmatig bewortelen, waardoor ze water en nutriënten beter opnemen. Daarnaast wordt door een hoge porositeit van de bodem het natuurlijke bodemleven gestimuleerd.

Wat heb je er aan?

Door de open honinggraatstructuur kunnen beschikbare mineralen in hoge doses aan bodem en plant worden afgegeven.

Toepassing

Algen

De opname van calcium door de plant is een passief proces. Alleen nieuwgevormde wortelpuntjes die nog geen volledig bandje van Casparuy hebben ontwikkeld (dus nog niet zijn verkurkt) kunnen calcium opnemen. De plant neemt dus vrijwel alle calcium voor de gehele teeltperiode op aan het begin van de teelt.

Gebruik en dosering

Afhankelijk van uw bedrijfsdoel adviseren wij de Algen granulaat over het gehele perceel te strooien met een granulaatstrooier. 

 

Algen is een beproefd middel

Algen is 100% natuurlijk en is SKAL gecertificeerd. Perfect dus voor biologisch en duurzaam boeren en prima te gebruiken in combinatie met Bacteriosol®.

Wat Kost Algen?

Dat is per teelt verschillend en afhankelijk van wat je nodig hebt. 

Onze adviseur rekent graag uit hoeveel jij nodig hebt. Je ziet meteen wat het je kost, en wat het je oplevert.

Echt weten hoe dit uitpakt?

Heb jij zeer goed beschikbaar calcium nodig? Is de groei en kwaliteit van je gewas ook voor jou belangrijk? Bel of mail ons en ontvang een advies met concrete getallen.

Algen in het kort

EVR is een beproefd middel

Ook in Nederland is EVR niet nieuw. Gelukkig maar, want daardoor weten we van heel veel verschillende gewassen de precieze dosering vast te stellen.

klik hier voor de SKAL-verklaring.

En het wérkt. Bewezen. Ook niet onbelangrijk.

Bovendien hebben we volop praktijkgegevens. Teveel om op te noemen.
Wil je ze wel inzien? Samen sparren met onze adviesdienst wat EVR jou kan opbrengen?
Bel of mail voor meer informatie of een bedrijfsbezoek van onze adviseur.

Ja, kom maar op met die informatie. Dit klinkt goed

Bel of mail voor een afspraak voor een adviesgesprek.
Op de pagina ‘Over ons’ lees je hoe we hier gekomen zijn,
als je dat graag eerst nog wilt weten.