Fruitteelt - Een betere bodem onder je bedrijf!

Fruitteelt en bessen

Een boomgaard verplaats je niet even

De fruitteelt is kwetsbaar. Enerzijds de vrucht zelf, anderzijds door de hoge eisen van afnemers. Je moet vroeg vruchten hebben, en tegelijk wordt je kwetsbaarder met elke dag dat je eerder bloesem hebt. Bovendien werk je als fruitteler langjarig op eigen grond. De luxe van grondruil met bijvoorbeeld een akkerbouwer is meestal niet aan de orde.

Nergens is je bodem belangrijker...

Dat maakt je bodemonderhoud in deze sector des te belangrijker. Het gaat niet alleen om dit seizoen, maar ook om het voortbestaan en mogelijk ook de opvolging van je bedrijf. Een goede bodem geeft goede beworteling, goede hydratatie, meer bloesem en meer en mooiere vruchten. 

Onze producten verbeteren die bodem

Dat zie je terug in de vruchten. Maar je voelt het ook in je portemonnee. Met een investering die fors, maar fair blijkt: Bactériosol® verdient zich bijna in alle gevallen in het eerste jaar al terug. Het cumulatieve effect maakt dat het elk jaar beter wordt.

Bacteriosol® komt van oorsprong uit Frankrijk en wordt al dertig jaar succesvol gebruikt in de wijnteelt. Toen ik daar destijds bedrijfsleider was, heb ik met eigen ogen gezien hoeveel sterker de wijnranken werden in vergelijking met niet-behandelde grond. We hadden opvallend veel grotere en gelijkmatiger druiven aan het eind van het seizoen. Het leek alsof de plant ook minder te lijden had.

René den Boer

Directeur Crehumus

Wat doet het?

Bactériosol® is de bodemverbeteraar die zich inmiddels ruimschoots heeft bewezen in de akkerbouw en bloembollenteelt. Het geeft een zichtbaar grotere en sterkere plant met meer groeikracht. In de fruitteelt speelt vooral mee dat het wortelstelsel fijner is vertakt, en groter van omvang. Hierdoor wordt de vocht- en voedselopname gelijkmatiger, met een betere oogst als gevolg.

Bijkomende voordelen

  • Minder spuiten

Een kostenbesparing op gewasbeschermingsmiddelen. Zeker bij cumulatief effect van meerderjarig gebruik zien ‘onze’ telers dat het gewas beter bestand is tegen ziektedruk van bijvoorbeeld schimmels.

  • Duurzaam gebruik van de grond

Bactériosol® verbetert de bodemstructuur. Er komt meer bodemleven dat dood organisch materiaal omzet in humus. Daardoor versterkt het eigen evenwicht in het ecosysteem en gaat de bodem generaties mee, op volle kracht. Door de verbeterde wateropname is je boomgaard bovendien minder kwetsbaar voor droogte en heb je minder last van wateroverlast bij zware regenval.

  • Langere houdbaarheid

Met Bactériosol® verbetert de beworteling en heeft de vrucht meer inhoud. Bloemen verwelken minder snel, en dus mogen we er gerust van uitgaan dat ook appels en peren langer de hoogste kwaliteit houden.
Betere garantie dus naar veeleisende afnemers en minder uitval.

  • 100% Biologisch

Als er ergens veel vraag is vanuit de branche zelf naar de vermindering van chemische middelen, is het wel de fruitteelt. We hebben niks tegen gangbaar, maar als het biologisch kan, is dat prettig voor onszelf én voor het imago van onze teelt. Al onze middelen zijn bovendien 100% natuurlijk, dus goed voor imago en geschikt voor biologisch boeren.
Op de Fibl-lijst staan onze producten vermeld. Zie printbare pdf op: crehumus.nl/FIBL.

Zelf Bactériosol® toepassen en terugverdienen?

Kijk op Bactériosol® en vraag een op maat gemaakte berekening aan om te kijken hoeveel het je eigen bedrijf en gewas kan opleveren. Of lees eerst meer over EVR, onze 100% natuurlijke uitvloeier die kan worden toegevoegd bij gewasbespuiting.

Direct een afspraak maken voor een adviesgesprek mag ook natuurlijk.
Bel 088 - 188 06 00 om te horen op welke termijn we kunnen langskomen.