Bactériosol® en Bactériolit® brengen leven in de bodem

Meer humus, meer kracht, meer opbrengst​​​​

Zowel Bactériosol® als Bactériolit® verbetert de structuur, de vochthuishouding en de capaciteit van de bodem om voedingsstoffen te binden. Daarnaast verminderen deze middelen de aantasting door negatieve schimmels, bacteriën en aaltjes. Aantoonbaar!

Wat is het?

Bactériosol® en Bactériolit® is een brede mix van micro-organismen die de bodem verbetert en bestaat uit positieve schimmels, gisten, algen en goede bacteriën. Het versterkt het gewas en vergroot de opbrengst. Wordt verpakt als korrel (pellet) of granulaat om op het perceel uit te rijden, of als toevoeging aan de drijfmest.

Wat doet het?

Bactériosol® zet organisch materiaal om in humus. En dit resulteert in een groter klei-humuscomplex. Het klei-humuscomplex kun je zien als de voorraadkelder van de bodem. Daarnaast is het een spons die vocht en voedingsstoffen vasthoudt. Dit betekent dat een groter klei-humuscomplex meer voedingsstoffen en water kan bufferen, die op het juiste moment voor de plant beschikbaar zijn. Ook zorgt het bodemleven in Bacteriosol® voor een betere structuur, waardoor bij extreme regenbuien de waterafvoer sterk verbetert. De micro-organismen uit Bacteriosol® en Bacteriolit® gaan in de bodem en de mest de competitie aan met ziekteverwekkende schimmels, bacteriën en aaltjes en winnen deze! Hierdoor wordt de bodem steeds vitaler. Bactériolit® activeert de omzetting van vaste mest, drijfmest en compost in humuszuren. Dit zorgt voor een betere binding van mineralen, waardoor deze beter beschikbaar blijven en minder snel uitspoelen. Daarnaast bindt Bactériolit® ammoniak uit de mest, zodat er een beter stalklimaat ontstaat.

Wat heb je er aan?

Ook voor veehouderij

Een iets andere versie van Bactériosol® is Bactériolit®, een poedervorm die is samengesteld voor toepassing in vaste mest, drijfmest en compost. Wat Bactériosol® ónder de grond doet, doet Bactériolit® boven de grond: het versnelt composteren, maar dan van drijf- of vaste mest of compost.

Bactériolit® kan zelfs al in de stal gebruikt worden. Door het over de mest te strooien, ontstaat een homogene mest met een betere bemestingswaarde. Het bindt bovendien ammoniak, zodat het stalklimaat verbetert: pure winst voor de luchtwegen van het (jong-)vee.

En het belangrijkste:

Dit product verbetert de bodem. Duurzaam. En aantoonbaar. Proeven van Delphy tonen in wortelen aan: minder kromme en vertakte peen, meer homogene kwaliteit, betere en langere houdbaarheid en een hogere opbrengst. Veldproeven laten bovendien zien: 

10% meer droge stof in grassnedes op proefvelden met Bactériolit®. Alle onderzoeken tonen aan dat een weerbare bodem een belangrijke bijdrage levert aan het terugdringen van schadelijke bacteriën, schimmels en schade door aaltjes.

Grotere spons

Een van de belangrijkste effecten van Bactériosol® en Bacteriolit® is dat het door extra humusvorming zorgt voor een groter klei-humuscomplex en dus voor een hogere CEC-waarde.

Een zo groot mogelijk klei-humuscomplex is om meerdere redenen belangrijk:

Een tweede effect is:
Dit complex absorbeert als een spons voedingsstoffen en is als het ware de voorraadkelder van de bodem.
Deze effecten vertalen zich in talloze voordelen voor gewas, bodem en bewerking: 

Gewas

Bodem

Bewerking

30% minder kalium, 10% minder stikstof

In feite reorganiseren Bactériosol® en Bacteriolit® de bodem. De voedingstoffen binden zich weer in de goede verhoudingen aan het klei-humuscomplex. Organische mest en compost worden dan beter benut en daardoor hoeft de bodem veel minder gevoed te worden met kunstmest. Bij kalium scheelt dit wel 30% en bij stikstof zo’n 10%. Maar het grote voordeel is veel complexer dan dat.

Bactériosol® en Bacteriolit® is een mix die veel breder inwerkt op het ecosysteem. Gewasresten worden bijvoorbeeld ook sneller omgezet in humus, dus voedsel voor een goed werkende bodem en plant.
Het nutriëntenvoordeel is nog te berekenen, maar zeker ook belangrijk: minder gewasresten geven minder kans op verkeerde schimmel- en bacterievorming en dat werkt dus ook preventief.

De grond wordt weer een ecosysteem, niet alleen een substraat waar je de tekorten aanvult voor het huidige seizoen

Toepassing:

Deze unieke mix van levende micro-organismen is verkrijgbaar als:

Ook voor biologisch telen

Zowel Bactériosol® als Bactériolit® zijn toegestaan in de biologische landbouw en dus ideaal voor biologisch en duurzaam boeren.

Opvallend: ruim 80% wordt verkocht aan gangbare bedrijven.
Duurzame bodemverbetering is dus een hot item, en niet alleen op biologische bedrijven.

Gebruik en dosering:

Onze micro-organismen hebben zich inmiddels overal bewezen: op allerlei gewassen, op allerlei soorten grond. De dosering is voor elke situatie weer anders. In principe wordt altijd begonnen met een startdosering. Daarna volgt elk jaar of bij elke teelt een toepassing die afbouwt tot een onderhoudsdosering.

Klik hier voor de Skal-verklaring

Je verdient het in het eerste jaar terug. Daarna wordt het nog gunstiger

René den Boer

Directeur en advies/verkoop

Wat kost dat?

Dat is per gewas verschillend. En per grondsoort. En gerelateerd aan de ziektedruk op het perceel.

Onze adviseur rekent graag uit welk middel nodig is in jouw situatie, en in welke dosering. Je ziet meteen wat het je kost, en wat het je oplevert.

Vul grondsoort, gewas en hoeveelheid hectares in en je ontvangt een prijsindicatie die echt wat zegt.

Wat levert het op?

De prijsindicatie is echter maar één ding. Want wij zijn zo overtuigd van onze producten, dat we durven te garanderen dat ons product zich in het eerste jaar al terugverdient. Daarna wordt het alleen maar beter.

Je zult automatisch minder andere middelen gaan gebruiken.
Je bent sneller klaar met bewerken dankzij de betere bodemstructuur.
Je versleept minder grond. Je oogst mooiere producten in homogene samenstelling, dus minder uitval.

En: de bodem blijft zich verbeteren, de micro-organismen planten zich in de bodem voort en jagen ook ander bodemleven aan, zoals de juiste soort regenwormen.

Echt weten hoe dit uitpakt?

Wil je echt vooruit? Wil je weten hoe we dit doorrekenen voor jouw bedrijf? Bel of mail ons en ontvang een advies aan huis met concrete getallen.

Twijfels?

Denk je dat ‘de zoveelste’ zijn, met een mooi verhaal en een duur product?
Goedkoop is het niet, dat geven we toe.

Ons product is ook niet te vergelijken met bemestingsproducten, en gaat veel verder dan alleen toevoegen van organische stof.

Een aantal collega’s weet het al

Ruim driehonderd telers in Nederland gebruiken onze mix al langer. Overal verhoogt het de opbrengst. In alle gevallen is het zichtbaar. Mooie, goed gevulde gewassen. Weinig ziektedruk, in goede én in slechte jaren, als anderen er wel last van hebben. Een superbodem,te ervaren als je een schop in de grond zet. En soms echte hoogtepunten, als je gewas – mede dankzij Crehumus – de prijzen mee naar huis neemt op die grote vaktentoonstelling.

René den Boer

Directeur en advies/verkoop

Resultaat op korte termijn is voor mij belangrijk, omdat ik voor mijn tulpenteelt vooral gebruik maak van huurland. Ik heb nog nooit zoveel bollen per hectare gezien als afgelopen jaar, die er bovendien opvallend mooi en gaaf uitzien.

Wil jij ook een topfitte bodem?

Dan doe je jezelf tekort als je het niet eens met ons probeert. We lijken de zoveelste, maar we zijn de eerste die op deze manier jouw bodem tot leven komt brengen en we boeken wel klinkende resultaten.

Het mooiste en beste bewijs is een veld op je eigen bedrijf. De ene strook wel behandelen, de andere niet. De foto’s spreken boekdelen.

Meer zien?
Bekijk dan je sectorspecifieke informatie op de pagina ‘voor wie’.

Gewoon afspreken kan ook

Bel of mail voor een afspraak voor een adviesgesprek.
Op de pagina ‘Over ons’ lees je hoe we hier gekomen zijn,
als je dat graag eerst nog wilt weten.